Stratégiánk 2014-2022

Közzététel dátuma: 2017. 05. 30.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárságának Irányító Hatósága és a Bükk-Térségi LEADER Egyesület Együttműködési Megállapodása a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására és a HACS működési és animációs költségeinek támogatására.

Itt olvasható >>

Közzététel dátuma: 2017. 05. 30.

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület Közgyűlése 2017. 05. 29.-én elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia 1. számú módosítását.

Itt olvasható >>

Közzététel dátuma: 2016.08. 02.

A Helyi Akciócsoportok Irányító Hatósága jóváhagyta a Bükk-Térségi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját, valamint véglegesen elismerte LEADER HACS-ként.
Megtekinthető itt >>

Közzététel dátuma: 2016. 06. 10.

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület Közgyűlése 2016.06.31-én elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégiát. 
Megtekinthető itt >>

Közzététel dátuma: 2016. 05. 16.

Összefoglaló a közösségi eseményeken elhangzott javaslatokról és azok alapján kidolgozott intézkedésekről.
Megtekinthető itt>>

Közzététel dátuma: 2016. 03. 04.

Elfogadta a Közgyűlés a Bükk-Térségi LEADER Vidékfejlesztési Közösség Helyi Fejlesztési Stratégiájának tervezetét

A 2016. 03. 02.-i ülésen elfogadta a Közgyűlés a HFS tervezetét. A tervezetet a munkaszervezet 2016. 03.04.-én  megküldte az Irányító Hatóságnak értékelésre.

A HFS tervezett itt olvasható

Közzététel dátuma: 2016. 02. 23.

A Tervezést Koordináló Csoport elkészítette az II. célkitűzés összes intézkedését

A HFS tervezetének cselekvési terv részét képező intézkedések második célkitűzéséhez – A Bükk Térségi Anyagok és Energiák Hasznosításának Történelme, Jelene és Jövője – tartozó összes intézkedését a TKCS elkészítette.

Az intézkedések véleményezését a hacs@bukkleader.hu e-mail címen tehetik meg!

A második célkitűzéshez tartozó összes intézkedés itt megtekinthető.

Közzététel dátuma: 2016. 02. 12.

A Tervezést Koordináló Csoport elkészítette az II. célkitűzés első négy intézkedését

 A HFS tervezetének cselekvési terv részét képező intézkedések második célkitűzéséhez – A Bükk Térségi Anyagok és Energiák Hasznosításának Történelme, Jelene és Jövője – tartozó első négy intézkedését elkészítette a TKCS. A második célkitűzéshez a most megjelentetteken kívül is tartoznak intézkedések melyek kidolgozás alatt vannak.

Az intézkedések véleményezését a hacs@bukkleader.hu e-mail címen tehetik meg!

Az intézkedések itt megtekinthetők.

 Közzététel dátuma: 2016.02. 08.

A Tervezést Koordináló Csoport elkészítette az I. célkitűzés intézkedéseit

A HFS tervezetének cselekvési terv részét képező intézkedések első célkitűzéséhez – „LEADER TUDOMKA” Bükk Térségi Ismereteket Terjesztő és Értékesítő Hálózat Kiépítése – tartozó intézkedéseket elkészítette a TKCS.

Az intézkedések véleményezését a hacs@bukkleader.hu e-mail címen tehetik meg!

Az intézkedések itt megtekinthetők.

Közzététel dátuma: 2016. 01.29.

Fórumot tartottunk a BAZ Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a BTLE HFS összefüggéseiről

2016.01.21.-én Bőcsön rendeztük meg a BAZ Megyei TOP és a BTLE HFS kapcsolódási pontjainak kijelölését célzó fórumot. Meghívott előadó Török Dezső, a BAZ Megyei Közgyűlés elnöke volt. Kapcsolódási pontokat találtunk a kerékpáros közlekedés fejlesztése, a megújuló alapú erőművek telepítése, társadalmi együttműködések elősegítése, barnamezős területek rehabilitációja intézkedésekkel.

Közzététel ideje: 2016. 01. 15.

Összefoglaló a decemberi falufórumokról

A TKCS tagjai 2015. december hónapban 9 falufórumot tartottak, melyen összesen 100 fő vett részt. A fórumokon elhangzott javaslatokról készült összefoglaló itt olvasható!

Közzététel ideje: 2015. 12. 14.

Összefoglaló a novemberi falufórumokról

A TKCS tagjai 2015. november hónapban 23 falufórumot tartottak, melyen összesen 320 fő vett részt. A fórumokon elhangzott javaslatokról készült összefoglaló itt olvasható!

Közzététel ideje: : 2015. 11. 20.

HFS tervező fórumot tartottunk önkormányzatok számára.

2015.11.18.-án önkormányzati vezetők számára tartottunk fórumot Bükkaranyoson. Megjelent 19 fő. A rendezvény célja volt a településvezetők tájékoztatása az Operatív Programok kínálta lehetőségekről, a Vidékfejlesztési Programról és a HFS tervezéséről. A polgármesterek fontosnak tartották, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a kötelező fenntartási idő után is rentábilis és a település hasznára válik. A településeken megvalósult elektromos töltőállomások kihasználására, véleményük szerint, meg kell találni a lehetőséget elektromos járművek beszerzésére. A meglévő energiaudvarok hasznosítása olyan formában is elképzelhető, hogy településüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló eszközöket lehetne üzemeltetni a naperőművekről (pld. elektromos fűnyíró stb). Fontosnak tartják a polgármesterek a széleskörű ismeretátadás a megjelelő pályázati dömping miatt és számukra lényeges feladat a településen működő vállalkozások és civil szervezetek elhelyezése a pályázati rendszerekben.

Közzététel ideje: 2015. 11. 20.

HFS tervező fórumot tartottunk egyházszervezetek számára.

 2015.11.17.-én egyházszervezetek számára tartottunk Bükkaranyoson fórumot. 12 fő jelent meg az egyházszervezetek képviseletében. A fórumon ismertettük az egyházszervezetek támogatási lehetőségeit az EU és a hazai forrásokból és a HFS tervezésének folyamatát és jelenlegi tartalmát. A képviselők javasolták a hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátására szolgáló közösségi terek építését, felújítását támogató intézkedét (Sajópetri Görög Katolikus Egyházközség, Szirmabesenyői Római Katolikus Egyházközség). Javaslat érkezett ravatalozók rendbehozatalára, felújítására, infrastruktúrájának fejlesztésére (Harsányi és Bükkaranyosi Református Egyházközségek, Hernádkak). Javasolták a meglévő elektromos töltőállomások hasznosítását az elektromos közlekedésben.

Közzététel ideje: 2015. 11. 12.

Összefoglaló az októberi falufórumokról

A TKCS tagjai 2015. október hónapban négy falufórumot tartottak, melyen összesen 74 fő vett részt. A fórumokon elhangzott javaslatokról készült összefoglaló itt olvasható! 

Közzététel ideje:: 2015. 11. 09.

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület Közgyűlése elfogadta a HFS tervezés módszertanát és a HFS fő célkitűzéseit.

2015. 11. 05.-én a Bükk-Térségi LEADER Egyesület Közgyűlése elfogadta a TKCS és az Elnökség által javasolt HFS tervezési módszertant és a tervezést elindító három fő célkitűzést.

  1. Célkitűzés:      „TUDOMKA TUDÁSÁTADÁSI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE”
  2. Célkitűzés:      „ANYAG-, ÉS ENERGIA TERMELÉSI, KERESKEDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK”
  3. Célkitűzés:      „KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK ÉS CSARNOKTEREINEK HÁLÓZATA”       

Közzététel ideje: 2015.10.23. 

A Bükk-Térségi LEADER vidékfejlesztési közösség megkezdte a Helyi Fejlesztési Stratégiájának tervezését.

2015. 10.11.-én 12 taggal megalakult a Bükk-Térségi LEADER vidékfejlesztési közösség Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) Tervezést Koordináló Csoportja (TKCS). A TKCS tagsága nyitott, bárki csatlakozhat a csoporthoz.Az első TKCS ülésen meghatározták a jövőkép néhány célkitűzését, amely alapján tervezhető a stratégia és  amely alapján kidolgozásra került a tervezés módszertana.

A tervezési területet 6 körzetre osztottuk fel. A munkaszervezet szervezésében a TKCS tagok falufórumot tartanak valamennyi településünkön. A fórumokon az előadók bemutatják az EU és a hazai támogatási lehetőségeket, kiemelten a Vidékfejlesztési Programot (VP), bemutatják és indokolják a 2005 óta folyamatosan fejlődő HVS/HFS aktuális tartalmát, rámutatnak a megjelentek fejlesztési céljainak helyére a támogatási rendszerekben. Az előadók a fórumok végén összefoglalják a javaslatként érkezett új elemeket, amelyek továbbfejleszthetik a HFS-t. Az előadók emlékeztetőket készítenek és TKCS üléseken beszámolnak a fórumokon elhangzott véleményekről, javaslatokról, amelyeket a TKCS beépít a stratégiába. A projektgyűjtő adatlapokon, elektronikus levélben, telefonon és személyes megkeresés által beérkezett javaslatok is folyamatosan beépítésre kerülnek a HFS-be.

A TKCS által kidolgozott módszertant és a tervezés elindításához szükséges jövőképet az Elnökség 2015. 10. 21.-én elfogadta.

A HFS tervezését segítő útmutatót dolgozott ki a Lechner Nonprofit Kft. 

A stratégiai tervezési útmutató megtekinthető, letölthető itt!