Rólunk

A nagy sikereket elért BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft a 2012-2015. időszakban, közel 3 milliárd Ft EMVA támogatást pályáztatott ki. A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) kötelező előírásának (54/2011. VM rendelet) megfelelően – miszerint „2012. április 30-át követően LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, illetve e címet csak egyesület nyerheti el.” -, a vidékfejlesztési közösségünk széles társadalmi bázison új egyesületet szervezett, melynek alakuló közgyűlését a közösség 2011. október 27-én tartotta meg.
A Bíróság 2011. november 30-án jegyezte be a Bükk-Térségi LEADER Egyesületet 145 taggal. Az Egyesület 2012. március 23-án pályázati dokumentációt nyújtott be a VM-hez, mely pozitív elbírálást kapott és a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága határozatban elismerte a LEADER Helyi Akciócsoport címet, majd az Egyesülettel 2015. december 31-ig Együttműködési megállapodást kötött.
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület mint HACS 2012. május 1-én kezdte meg működését, feladatai voltak: a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.-től átvett, a megújuló energiaforrások közösségi hasznosításán alapuló Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megvalósítása, az EMVA III. 1-2. fordulójában támogatást nyert 80 db és az EMVA IV. 1-2. fordulójában támogatást nyert 117 db pályázat megvalósításának elősegítése, továbbá a pályázatok ügyintézésében való közreműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal delegálási szerződése alapján. A 2007-2014 tervezési időszak 2015. október 30-ál zárult le.

A 2014-2020 közötti programozási időszakra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2015. szeptember 25-én jóváhagyta a Bükk-Térségi LEADER Egyesület illetékességi területét 42 településsel. A HACS 2015. november 1-én kezdte meg a Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) tervezését, amelyet a Közgyűlés 2016. 05. 31-én fogadott el. Jelenleg ennek a megvalósításán dolgozik vidékfejlesztési közösségünk. Az aktuális tervezési időszakban, a HFS megvalósítása során 116 támogatási igénylőt tudtunk támogatni, közel 1 milliárd Ft LEADER fejlesztési forrással.

 • A HACS munkaszervezete:
  • Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető, szakmai vezető
  • Kiss Tímea pályázati ügyintéző
  • Koscsó Zsuzsanna pályázati ügyintéző, gazdasági ügyintéző
  • Nagy Lili pályázati ügyintéző
 • Az egyesület elnöksége:
  • Nagy Lajos elnök
  • Kékedi László Vilmos általános alelnök
  • Vass Lajos Sándor szakmai alelnök
  • Farkasné Dr. Molnár Mónika
  • Hódi Attila
  • Jusszel Attila 
  • Madzin János
  • Mester Barna
  • Nagy László Győző
  • Szalai Szabolcs
  • Thodory Ferenc
  • Vajda Zoltán
 • Az egyesület felügyelő bizottsága:
  • Fekete Tibor elnök
  • Kollár Miklós 
  • Dr. Szilva István
 • Az Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága:
 • Rendes tagok:
 • Civil szféra:
  • Hazadiné Szilvási Mária (Harsányi Gazdatárlat Alapítvány)
  • Szabó Attila                 (Ember az Emberért Alapítvány)
 • Üzleti szféra:
  • Kovács J Attila             (Attila Cipő Kft.)
  • Madzin János               (MIGTON 2000 Kft.)
 • Önkormányzati szféra:
  • Nagy Lajos                  (Bükkaranyos Község Önkormányzata)
  • Kleszó Tibor                (Tard Község Önkormányzata)

 • Pót tagok:
 • Civil szféra:
  • Vass Lajos Sándor        (Sajókápolnáért Alapítvány)
 • Üzleti szféra:
  • Kiss Péter                     (Ökogázprojekt Kft.)
 • Önkormányzati szféra:
  • Vasas Csaba                 (Bükkzsérc Község Önkormányzata)

A HACS tervezési területéhez tartozó települések:

A névre kattintva elérhető az adott település honlapja: