Itt van:  / Dokumentumok

Dokumentumok

 • Jul 10 2019

  Rendezvények bejelentéséhez használható sablon

  Tisztelt Kedvezményezettek!

  Felhívom a figyelmüket amennyiben nyertes pályázatukban bemutatók, rendezvények, kiállítások szervezése és lebonyolítása tevékenységet is megvalósítanak, akkor az alábbiakban a felhívásokból kiemelt bejelentési kötelezettségük van

  1) A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény
  megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni. Ennek érdekében a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 30 nappal írásban tájékoztatni szükséges a meghívó és program megküldésével.

  A HACS felé a tájékoztatási kötelezettség a HACS e-mail címén keresztül: hacs@bukkleader.hu

  A projekt keretében megvalósított kiadványokból a kiadást követő 30 napon belül az illetékes HACS számára egy példány benyújtása kötelező. Ezt postacímünkre kérjük megküldeni: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya

  2) A kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény
  megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei
  kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni.

  3) A kedvezményezett köteles a rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az
  emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. Az emlékeztető
  tartalmazza:

  – a rendezvény helyszínét, időpontját,
  – a célcsoport megjelölését,
  – a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
  legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
  kihelyezését bemutató dátumozott fotót.

  Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben
  rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

  A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett a rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
  szerint elvárt elemeket feltüntesse. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.

  Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.

   

  A fentiekben részletezett bejelentésekhez az alábbi sablon használható:

   >>> Rendezvények bejelentéséhez használható sablon