Itt van:  / Dokumentumok / Híreink, közleményeink / Rendezvények bejelentéséhez használható sablon

Rendezvények bejelentéséhez használható sablon

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívom a figyelmüket amennyiben nyertes pályázatukban bemutatók, rendezvények, kiállítások szervezése és lebonyolítása tevékenységet is megvalósítanak, akkor az alábbiakban a felhívásokból kiemelt bejelentési kötelezettségük van

1) A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény
megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni. Ennek érdekében a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 30 nappal írásban tájékoztatni szükséges a meghívó és program megküldésével.

A HACS felé a tájékoztatási kötelezettség a HACS e-mail címén keresztül: hacs@bukkleader.hu

A projekt keretében megvalósított kiadványokból a kiadást követő 30 napon belül az illetékes HACS számára egy példány benyújtása kötelező. Ezt postacímünkre kérjük megküldeni: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya

2) A kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény
megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei
kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni.

3) A kedvezményezett köteles a rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az
emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni. Az emlékeztető
tartalmazza:

– a rendezvény helyszínét, időpontját,
– a célcsoport megjelölését,
– a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
kihelyezését bemutató dátumozott fotót.

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben
rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett a rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
szerint elvárt elemeket feltüntesse. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal csökkentésre kerül.

Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.

 

A fentiekben részletezett bejelentésekhez az alábbi sablon használható:

 >>> Rendezvények bejelentéséhez használható sablon

SZÓLJON HOZZÁ

E-mail címe nem kerül nyilvánosságra. Kötelező kitölteni ( kötelező )

*